Krosno Odrzańskie
Cmentarz Komunalny w Krośnie Odrzańskim

język angielski język polskiKONTAKT


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim


ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie


tel.: tel./fax. 68 383 51 85, 68 383 5044

mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl